Η ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ασχολείται με εργασίες οδοποιίας από την ίδρυση της. Μπορεί να αναλάβει έργα όπως: κατασκευή δρόμων και ποδηλατοδρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων, δημιουργία χώρων στάθμευσης (parking), διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων, κατασκευή δικτύων απορροής όμβριων υδάτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.

Χρησιμοποιούμε πάντοτε υλικά υψηλής ποιότητας και σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής. Με έρευνα και μελέτη των εκάστοτε συνθηκών παρέχουμε την βέλτιστη λύση τεχνικά και οικονομικά. Δέσμευσή μας είναι να προστατέψουμε τον πελάτη από περιττά έξοδα, κατασκευάζοντας εξαρχής κάθε έργο με γνώμονα την ποιότητα και την διάρκεια στο χρόνο.

Το έτος 2007 η εταιρεία εισήλθε στον κλάδο των ασφαλτικών εργασιών με την ίδρυση μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Διαθέτοντας κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό και την απαραίτητη τεχνογνωσία είναι σε θέση να εκτελεί κάθε είδους έργο οδοποιίας.

Έργα Οδοποιίας