Η διαδικασία κατασκευής αθλητικών χώρων ποικίλει ανάλογα με το είδος του αθλήματος.. Μία αθλητική επιφάνεια που προσφέρει στον αθλητή την δυνατότητα να αποδώσει το μέγιστο των ικανοτήτων του, προϋποθέτει την έντεχνη κατασκευή των υποδομών για την τελική έδραση της αθλητικής επιφάνειας από υλικά υψηλής ποιότητας. Συνήθως οι κατασκευές αυτές αποτελούνται από μια σειρά στρωμάτων υλικών που κρίνονται κατάλληλα για την κάθε περίπτωση.

Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οι επιφάνειες γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, πετοσφαίρισης και ανοικτού στίβου.

Αθλητικές επιφάνειες