Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε πολλά τμήματα ενός έργου οδοποιίας από την τελική επιφάνεια ενός οδοστρώματος, την κατασκευή ρείθρων, πεζοδρομίων και νησίδων έως τις απαραίτητες υποδομές.

Η κατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα είναι ορισμένες φορές η μοναδική λύση όταν αντιμετωπίζονται δύσκολες συνθήκες (λ.χ. μεγάλες κλίσεις, δύσκολη πρόσβαση οδού, μεγάλα φορτία οχημάτων).

Η τελική επιφάνεια του οδοστρώματος επιτυγχάνεται είτε με αδροποίηση του σκυροδέματος, είτε με σκλήρυνση (βιομηχανικά δάπεδα).

Άλλα υλικά από σκυρόδεμα που χρησιμοποιούνται για τελικές επιφάνειες δρόμων ή πεζόδρομων είναι οι κυβόλιθοι. Τοποθετούνται πάνω σε στρώμα άμμου, εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα και υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχημάτων για διαφορετικές εφαρμογές.

Έργα οδοποιίας από σκυρόδεμα