Η εταιρεία διαθέτει μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Όλα τα προϊόντα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις  Εθνικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  και πιστοποιημένα κατά CE. Συνεργαζόμαστε μόνο με πιστοποιημένους προμηθευτές αδρανών υλικών και ασφάλτου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Πιστοποιητικό Eurocert

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος είναι:

 

Αδρανή υλικά:

Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή  του ασφαλτικού σκυροδέματος έχουν διάφορα μεγέθη και ακανόνιστο σχήμα. Κατατάσσονται σε 4 βασικές κατηγορίες άμμος (0-4mm), ρυζάκι (4-8mm), γαρμπίλι (8-16mm) και χαλίκι (16-31.5mm)

Άσφαλτος:

Οι διαφορετικοί τύποι ασφάλτου που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, λόγω κλιματολογικών συνθηκών και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές (ΕΝ 12591) για ασφαλτικά σκυροδέματα οδοστρωσίας, είναι  :

  • κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου  35/50 ή 50-70 ή 70/100
  • τροποποιημένη άσφαλτος με  χρήση τροποποιητών (SBS, EVA κτλ)

 

Η παραγωγή ασφαλτομίγματος γίνεται με βάση το ακόλουθο γενικό διάγραμμα ροής:

 

ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ:

Η Εταιρεία διαθέτει μελέτες σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος για όλους τους τύπους που παράγει, σύμφωνα με τις Εθνικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και τις απαιτήσεις των διεθνούς προτύπου EN13108-1:2006/AC:2008.

 

ΤΥΠΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
ΑΣ 10 Πολύ λεπτόκοκκο υλικό. Χρησιμοποιείται σπανίως ως ισοπεδωτική στρώση  πάνω σε υφιστάμενο ασφαλτικό χωρίς φρεζάρισμα για να παραλάβει πολύ μικρές ανωμαλίες του δρόμου. Συνιστώμενο πάχος στρώσης 2 – 3 cm.
ΑΣ 12,5 Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση ασφαλτική εξομαλυντική στρώση αλλά και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αφού ως λεπτόκοκκο υλικό δημιουργεί άψογη τελική επιφάνεια. Επίσης, βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε χαντάκια και άλλες μικροεπεμβάσεις. Συνιστώμενο πάχος στρώσης 2,5 – 4 cm.
ΑΣ 20 Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση ασφαλτική εξομαλυντική στρώση αλλά και ως ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Πιο χονδρόκοκκο υλικό από την ΑΣ 12,5. Συνιστώμενο πάχος στρώσης 4 – 6 cm.
ΑΣ 31,5 Χρησιμοποιείται ως ασφαλτική στρώση βάσης αλλά και ως ενδιάμεση ασφαλτική εξομαλυντική στρώση. Χονδρόκοκκο υλικό. Συνιστώμενο πάχος στρώσης 5 – 8 cm.
Αντιολισθηρή Τύπου Ι Χρησιμοποιείται ως αντιολισθηρή ασφαλτική επιφανειακή στρώση. Χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό άμμου (Πυκνής Σύνθεσης) και μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με την αντιολισθηρή Τύπου ΙΙ.
Αντιολισθηρή Τύπου ΙΙ Χρησιμοποιείται ως αντιολισθηρή ασφαλτική επιφανειακή στρώση. Χαρακτηρίζεται από μικρό ποσοστό άμμου (Ανοικτής Σύνθεσης) και μεγάλη ικανότητα υδατοαπορροφητικότητας .Προσφέρει μεγαλύτερη αντιολισθηρότητα από τον τύπο Ι ,αλλά έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

Παραγωγή Ασφάλτου