Κεντρικό Γραφείο

Διεύθυνση: Ταγμ. Κων/νου Καψάλη 22, Κέρκυρα

Μονάδα Παραγωγής Ασφαλτοσκυροδέματος

Διεύθυνση: Άγιος Νικόλαος Λευκίμμης, Κέρκυρα

ΓΡΑΦΕΙΑ