Η ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών τα τελευταία 30χρόνια. Ιδρύθηκε το 1988 και σήμερα πλαισιώνεται από έμπειρους μηχανικούς και στελέχη συνεχίζοντας το έργο της. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (sate.gr) και του Τεχνικού ΕπιμελητηρίουΕλλάδος (tee.gr).

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων (construction project management), η σύνταξη όλων των τεχνικών μελετών και μελετών εφαρμογής που αφορούν ένα έργο, οι υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων και η κατασκευή οικοδομικών έργων και έργων υποδομής.

Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημόσιων Έργων διαθέτοντας εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης στις  κατηγορίες: Έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών-Ενεργειακών, Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Έργων Πρασίνου.

Στη μακρόχρονη πορεία της στο χώρο έχει αναπτύξει μεγάλο δίκτυο συνεργατών και προμηθευτών προσθέτοντας ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον τρόπο διαχείρισης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός τεχνικού έργου.

Από το 2007 η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας πιστοποιημένων προϊόντων ασφαλτοσκυροδέματος διατηρώντας μονάδα παραγωγής. Με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, το εξειδικευμένο προσωπικό  και την απαραίτητη τεχνογνωσία είναι σε θέση να εκτελεί κάθε είδους έργο οδοποιίας.

Πιστοπoιητικά ISO

OHSAS-18001.pdf

ISO-9001.pdf

ISO-14001.pdf

Η Εταιρεία