Η κατασκευή οδοστρωμάτων από ασφαλτικό σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές λόγω της απλότητας κατασκευής της, της σχέσης ποιότητας/τιμής και της αντοχής της στο χρόνο, όταν συνδυάζεται με την κατάλληλη συντήρηση.

Κατασκευή οδοστρωμάτων

Η κατασκευή οδοστρωμάτων με τελική επιφάνεια από ασφαλτικό σκυρόδεμα προϋποθέτει σωστή μελέτη και έρευνα των εκάστοτε συνθηκών. Προσδιορίζονται οι ανάγκες που πρέπει να καλύπτει κάθε οδική σύνδεση ή χώρος στάθμευσης, ώστε να καταλήξουμε στην αρτιότερη τεχνικά λύση. Στο σημείο αυτό επιλέγονται τα υλικά και τα πάχη διάστρωσης της υπόβασης του οδοστρώματος και ο τύπος ασφαλτικού σκυροδέματος για την τελική στρώση.

Λεπτομέρεια οδοστρώματος

 

Συντήρηση οδοστρωμάτων

Είναι γεγονός ότι η διαδικασία γήρανσης των οδοστρωμάτων ξεκινάει αμέσως μετά την διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέματος. Αρχικά αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να αποκτήσει το οδόστρωμα την μηχανική αντοχή του. Αργότερα όμως ενώ η διαδικασία συνεχίζεται, οδηγεί αναπόφευκτα στη φθορά του ασφαλτικού σκυροδέματος δημιουργώντας ρηγματώσεις και τρύπες στο οδόστρωμα.

Η ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ προσφέρει λύσεις για την επισκευή και την προληπτική συντήρηση οδοστρωμάτων.

Για οδοστρώματα που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές στην επιφάνειά τους, η αποτελεσματικότερη διαδικασία επισκευής είναι η αποξήλωση και αντικατάσταση με νέο ασφαλτικό σκυρόδεμα. Πιο συγκεκριμένα και ανάλογα με την κάθε περίπτωση οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι: καθάρισμα και προετοιμασία της περιοχής, φρεζάρισμα όπου απαιτείται ώστε να εξομαλυνθούν ανωμαλίες στο παλαιό οδόστρωμα και για τις προσαρμογές με το νέο, διάστρωση ισοπεδωτικών στρώσεων για υψομετρική προσαρμογή των επιφανειών και τελική διάστρωση του νέου ασφαλτικού σκυροδέματος.

Η προληπτική συντήρηση σε ένα ασφαλτικό οδόστρωμα είναι πολύ σημαντική για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι η επούλωση λάκκων, η επισκευή ρηγματώσεων και η σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας του οδοστρώματος με ειδικά ασφαλτικά γαλακτώματα.

Η επούλωση λάκκων μικρής έκτασης γίνεται με ψυχρό ή θερμό ασφαλτόμιγμα ανάλογα με την εποχή επέμβασης.

Η επισκευή ρηγματώσεων είναι από τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες προληπτικής συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Αποτρέπει την εισροή των υδάτων η οποία αποδυναμώνει την βάση και την υπόβαση του οδοστρώματος που έχει ως αποτέλεσμα την φθορά του οδοστρώματος σε μεγαλύτερη έκταση. Το υλικό που χρησιμοποιούμε για την σφράγιση των ρηγματώσεων είναι ασφαλτική ελαστομερής σφραγιστική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής με συνθετικής ριτίνες και ορυκτούς σταθεροποιητές.

Η σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας του οδοστρώματος προστατεύει το οδόστρωμα από διάφορους παράγοντες διάβρωσης όπως καύσιμα, ορυκτά έλαια, αλάτι, νερό, ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ αυξάνοντας σημαντικά την αντοχή και την διάρκεια στο χρόνο. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ένα ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα με ελαστομερή πρόσθετα.

Ασφαλτικά έργα οδοποιίας