Βασική προϋπόθεση για να διατηρηθεί στο χρόνο ένα έργο οδοποιίας είναι να υποστηρίζεται από ένα σωστά κατασκευασμένο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων.

Ένα τέτοιο δίκτυο περιλαμβάνει διαφόρων ειδών σωλήνες κατασκευασμένους από PVC, πολυαιθυλένιο (PE) και σκυρόδεμα, φρεάτια υδροσυλλογής κατασκευασμένα από σκυρόδεμα ή PVC, σχάρες απορροής και χυτοσιδηρά καλύμματα επισκέψεως.

Δίκτυα απορροής ομβρίων