Η εταιρία ,έχοντας δικό της τμήμα μελετών αλλά και με συνεργασίες επιλεγμένων μελετητικών γραφείων, παρέχει υπηρεσίες για όλο το φάσμα των τεχνικών μελετών στα ιδιωτικά έργα.

Από εκπόνηση μελετών για έκδοση αδειών δόμησης, για κατοικίες και οικιστικά συγκροτήματα, επαγγελματικά κτίρια(καταστήματα-κτίρια γραφείων-κτίρια αποθήκευσης-χώροι στάθμευσης-αθλητικές εγκαταστάσεις), ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις. Μελέτες αδειών  μικρής κλίμακας (Ε.Ε.Μ.Κ), αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Αρχιτεκτονικές μελέτες εξωτερικών/εσωτερικών χώρων, στατικές και αντισεισμικές μελέτες.

Τοπογραφικές και χωροταξικές μελέτες που περιλαμβάνουν σύνταξη τοπογραφικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων,εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S), υλοποίηση επί εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη),υψομετρικές μελέτες (μοντέλο εδάφους) κτιριακών και έργων υποδομής.

Περιβαλλοντικές μελέτες για αδειοδότηση εγκαταστάσεων (ΜΠΕ, διαχείριση αποβλήτων).

Μελέτες για Νομιμοποίηση και Τακτοποίηση αυθαιρεσιών ακινήτων (Ν.4495/2017)

Μελέτη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ