Η ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην ανάληψη και κατασκευή έργων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με τις απαιτούμενες γνώσεις στη διοίκηση ενός εργοταξίου επιτυγχάνει την ολοκλήρωση έργων υψηλών προδιαγραφών δίνοντας έμφαση στην αισθητική, κατασκευαστική και λειτουργική ποιότητα.

Κατηγορίες κτιριακών έργων που αναλαμβάνουμε είναι κατοικίες και οικιστικά συγκροτήματα, κτίρια με τη μέθοδο της αντιπαροχής, επαγγελματικά κτίρια (καταστήματα-κτίρια αποθήκευσης-γραφεία-χώροι στάθμευσης κ.α.) , ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις, ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων, αθλητικές εγκαταστάσεις.

Επίσης με το εξειδικευμένο προσωπικό της και  τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής όπως έργα οδοποιίας, χωματουργικά έργα, υδραυλικά και αποχετευτικά έργα, έργα πρασίνου και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Κατασκευή