2015

Τίτλος Έργου

Ολοκλήρωση ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντιστάσεως

Περιγραφή

Ανακατασκευή τμήματος  της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως με κατασκευή νέων οδοστρωμάτων, διαχωριστικής νησίδας, πεζοδρομίων, δικτύου απορροής ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού της οδού, έργα πρασίνου, σήμανσης και διαγραμμίσεων.

Φορέας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τόπος

Οδός Εθνικής Αντιστάσεως – Κέρκυρα

Προϋπολογισμός

1.580.000,00 €