ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τίτλος Έργου

Εργασίες συντηρήσεως στο Δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Κέρκυρας, στην Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες συντηρήσεως που περιλαμβάνουν τμηματική απόξεση ή αποξήλωση του παλαιού ασφαλτοτάπητα και μέρος των στρώσεων κυκλοφορίας, διάστρωση αδρανών 3Α όπου αυτό απαιτείται, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, κατασκευή αποστραγγιστικού (ντρενάζ), κατασκευή πεζοδρομίου και επουλώσεις μεμονωμένων λακκουβών.

Φορέας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τόπος

Κέρκυρα

Προϋπολογισμός :

156.500,00 €