2019

Τίτλος Έργου

Συντήρησεις-Αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας 2017-2018 Νότιας Κέρκυρας

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Κέρκυρας στο Νότιο τμήμα αυτής. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, των συνοδών τεχνικών έργων και των αντιπλημμυρικών έργων.

Φορέας: 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.Κέρκυρας

Τόπος:

Κέρκυρα

Προϋπολογισμός :

600.000,00 €